Uudet vaihtolavat ja siirtolavat

HUOM! Lavojen kohdalla näkyvät hinnat ovat Alv 0% hintoja, laskutettaessa/maksettaessa hintoihin lisätään voimassa oleva Alv (tällä hetkellä 24%)

Ota yhteyttä

Lava 1

Mitat 4,00-7,00x2,00-2,55x1,00-2,60 koukku- ja vaijeritartunta, 4mm pohja, 3mm laita, pressukoukut, rappuset, maahanlaskurullat, 4kpl sidontalenkkejä etukulmissa takaovien sivulaukaisu.

Lue lisää

Lava 2

5,30-6,40 x 2,55 x 0,80 hydraulinen alalauta, koukku- ja vaijeritartunta, 6mm pohja 4mm laita, ainekovuus 355, 4kpl sidontalenkkejä etukulmissa

Lue lisää

Lava 3

Koukku- ja vaijeritartunta, 6mm pohja, 4mm laita, 4 kpl kiinnikkeitä, mekaaninen alaperälauta, 4,30-6,40 x 2,40-2,55 x 0,55-0,80

Lue lisää

Lava 4

5,20-7,00 x 2,55-2,60 x 0,80-1,20 koukku ja vaijeritartunta, 6mm pohja ja 4mm laita, ainekovuus 355, 4kpl sidontalenkkejä etuseinässä ja pressukoukut, ylöspäin nouseva ja sivulle aukeava perälauta, sopii erinomaisesti myös kone siirtoihin, perälauta lukittuu automaattisesti

Lue lisää

Lava 5

Koukku- ja vaijeritartunta, 6mm pohja 4mm laita, aine kovuus 355, Hydraulinen ylöspäin nouseva perälauta, maton veto ketjut, etuseinän yläosa verkkoa

Lue lisää

Lava 6

Koneenkuljetuslava, koukku- ja vaijeritartunta, 5,00-7,50m x 2,55m matala, kokonaiskorkeus 176mm, kantavuus 12-20tn, kantavuus riippuu pituudesta ja materiaalin vahvuuksista

Lue lisää

Lava 7

Uusi kannellinen vaihtolava 4,80-6,40 x 2,55 x 1.27, koukku- ja vaijeritartunta, 4mm pohja, 3mm laita, hydraulisesti nouseva kansi

Lue lisää

Lava 8

LUMILAVA mitat 4,80-6,80 x 2,55 x 1,20 koukku ja vaijeritartunta 5mm pohja ja 3mm laita, aukeavat ovet, paukkulauta, pressukoukut, ympäriinsä maalattu

Lue lisää

Lava 9

Lava pikkukoukku vaijeritartunnalla mitat 3,80-4,50 x 2,00-2,40 x 1,00-1,27, 3mm pohja ja laita

Lue lisää

Lava 10

Maalava mitat 5,50x2,55x0,70 koukku-ja vaijeritartunta, pohja 6mm, laita 4mm, hydraulinen alalauta.

Lue lisää

Kiskot

Kiskot mitat 6,00 x 7,00 koukku-ja vaijeritartunta

Lue lisää

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi – palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

RAHOITUS

Kauttamme auton hankinta onnistuu myös rahoituksella:

Nordea Rahoitus Suomi Oy »
Svea autorahoitus »
OP Kone- ja laiterahoitus »

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

JM-Alltrans Oy (Y-0937661-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marianne Beckman
0400 879 816
marianne.beckman@jm-alltrans.fi

Henkilörekisterin nimi

JM-Alltrans Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

JM-Alltrans Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marianne.beckman@jm-alltrans.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna